Ambulante behandeling

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) is een intensieve vorm van hulpverlening aan het hele gezin. Deze vorm kan worden ingezet indien er ernstige opvoedingsproblemen bestaan, veelal gecombineerd met problematiek op andere terreinen binnen het gezinsfunctioneren. Afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag kan deze vorm ook kort intensief ingezet worden.
Intensieve Ambulante  Gezinsbehandeling richt zich op het versterken van de krachten van het gezin en activeert, zoveel mogelijk, het netwerk.