Diagnostiek

Soms kan het gedrag van uw kind vragen oproepen. Bepaalde vragen kunnen samenhangen met de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Deze vragen verdwijnen na verloop van tijd vanzelf (bijvoorbeeld, wanneer het kind een ontwikkelingssprong heeft gemaakt), of kunnen verdwijnen na bepaalde aanpassingen en/of door wijzigingen in de aanpak.

Als er meerder dingen geprobeerd zijn, maar uw zorgen en vragen blijven, kan het zinvol zijn om uw vraag met ons te delen. Eén van de mogelijkheden is om binnen de oriëntatiefase van het MKD een (diagnostisch) onderzoek aan te vragen.

Diagnostiek bij het MKD van JoKi-C  vindt altijd plaats binnen een bredere ontwikkelingsvraag: als u vragen heeft over het gedrag en/of ontwikkeling van uw kind, al dan niet omdat het ook vastloopt op school, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, waardoor verdere groei en ontwikkeling belemmerd wordt. Wanneer uw kind (al) geplaatst is binnen een MKD-groep en aanvullende diagnostiek wenselijk is, is dit uiteraard ook mogelijk.