(Handelingsgerichte) Diagnostiek

Soms kan het gedrag van je kind vragen oproepen. Bepaalde vragen kunnen samenhangen met de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Deze vragen verdwijnen na verloop van tijd vanzelf (bijvoorbeeld, wanneer het kind een ontwikkelingssprong heeft gemaakt), of kunnen verdwijnen na bepaalde aanpassingen en/of door wijzigingen in de aanpak.

Als er meerder dingen geprobeerd zijn, maar je zorgen en vragen blijven, kan het zinvol zijn om je vraag met ons te delen. Eén van de mogelijkheden is om binnen de oriëntatiefase van de dagbehandeling een (diagnostisch) onderzoek aan te vragen.

Handelingsgerichte diagnostiek binnen de dagbehandeling van JoKi-C vindt altijd plaats binnen een bredere ontwikkelingsvraag: als je vragen hebt over het gedrag en/of ontwikkeling van je kind, al dan niet omdat hij/zij ook vastloopt op school, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, waardoor verdere groei en ontwikkeling belemmerd wordt. Wanneer je kind (al) geplaatst is binnen een behandelgroep en aanvullende diagnostiek wenselijk is, is dit uiteraard ook mogelijk.