Oriëntatiefase

In een periode van ca. 6 – 8 weken gaan wij met jou en je kind de krachten en aandachtspunten in de ontwikkeling van je kind en zijn of haar gezinssysteem, onderzoeken en je hulpvraag verduidelijken. Dit wordt de oriëntatiefase genoemd.

Er wordt gebruik gemaakt van het Dialoogmodel. Dit model is een handige kapstok om de krachten en aandachtsgebieden van het kind gezamenlijk in kaart te brengen en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het model past bij onze intentie om vooral in samenwerking met ouders de behandeling vorm te geven en hierbij uit te gaan van de positieve eigenschappen en mogelijkheden van het kind.

Door observatie en onderzoek van het kind en gesprekken met ouders en andere betrokkenen zoals de peuterspeelzaal of school, worden vier kinddomeinen in kaart gebracht. Afhankelijk van de hulpvraag wordt vastgesteld welke disciplines van JoKi-C een aandeel zullen hebben.