Kidcoaching

Er zijn kinderen die dreigen vast te lopen binnen het regulier of speciaal (cluster 4) basisonderwijs, een peuterspeelzaal/voorschool of kinderdagverblijf. Zij laten een achterstand zien op sociaal emotioneel gebied en/of gedragsproblemen: het kan bijvoorbeeld geen aansluiting vinden bij leeftijdsgenootjes of volgt het dagritme niet. In deze situaties is extra ondersteuning voor ‘de driehoek’, bestaande uit het kind, de leerkracht en de ouder(s), van belang. Hiermee krijgt een kind de kans om zich binnen zijn/haar vertrouwde omgeving verder te ontplooien. Enerzijds door het kind gewenst gedrag en nieuwe vaardigheden aan te leren, anderzijds door inzicht te krijgen in wat het kind van zijn omgeving nodig heeft. Is de intentie om een kind binnen de huidige setting te laten blijven, maar doet een kind hierin op dit moment een te groot beroep op je als leerkracht/begeleider/ouder?

Vanuit onze specialistische achtergrond kijken, denken en doen we graag met jullie mee.