Kidcoaching

Hulpaanbod voor het (regulier en/of speciaal) basisonderwijs.

Leerkrachten zijn vaak de eersten die (sociaal-emotionele) problemen bij kinderen signaleren. Zij kennen de kinderen goed en hebben contact met de ouders. Zij zijn, samen met ouders, bij uitstek degenen die kunnen signaleren wanneer er extra hulp wenselijk is. Door het tijdig signaleren van sociaal-emotionele problemen bij kinderen en hier deskundige actie op in te zetten, kan veel leed voorkomen worden. JoKi-C biedt haar deskundigheid aan op dit vlak.